อ๋อย ลั่นไม่ปิดเฟซบุ๊ก ยืนยันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เล็งวิจารณ์ กกต.

อ๋อย ลั่นไม่ปิดเฟซบุ๊ก ยืนยันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เล็งวิจารณ์ กกต.

อ๋อย ลั่นไม่ปิดเฟซบุ๊ก ยืนยันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เล็งวิจารณ์ กกต.